Preview Mode Links will not work in preview mode

En djupdykning i svensk frikyrkohistoria där varje avsnitt tar sig an en händelse eller ett skeende som gjorde avtryck i svensk frikyrklighet. Frikyrkopodden leds av Albin Larsson och produceras av tidningen Dagen.

Oct 19, 2022

Under ett församlingsmöte beslutar Aneby baptistförsamling att medlemmarna ska uppmuntras att säga upp sin tv-licens i protest mot det dåliga innehållet. De kan då inte ana att landets stora tidningar snart kommer att höra av sig och att de kommer att bli navet i en landsomfattande kampanj. 

Lars-Uno Wessman var en av de ledande personerna i kampanjen. Du hör honom berätta om den stora responsen, den direktsända tv-debatten och hur han i dag ser på det som hände. I avsnittet medverkar också Björn Cedersjö som skrivit doktorsavhandling om svensk, frikyrklig etik under 1900-talet.