Preview Mode Links will not work in preview mode

En djupdykning i svensk frikyrkohistoria där varje avsnitt tar sig an en händelse eller ett skeende som gjorde avtryck i svensk frikyrklighet. Frikyrkopodden leds av Albin Larsson och produceras av tidningen Dagen.

Aug 16, 2022

1948 skakas pingströrelsen av en konflikt i det absoluta toppskiktet. Pastorn i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Lewi Pethrus, och redaktören för Evangeli Härold, Sven Lidman, hamnar på kollisionskurs med varandra.

Konflikten pågår sedan under många år, där Lidman bland annat publicerar en bok med sina anklagelser mot Pethrus. När stridsyxan till slut grävs ner är vägen tillbaka in i rörelsen stängd för Lidman, men inte på grund av konflikten, utan på grund av en annan bokpublicering.