Preview Mode Links will not work in preview mode

En djupdykning i svensk frikyrkohistoria där varje avsnitt tar sig an en händelse eller ett skeende som gjorde avtryck i svensk frikyrklighet. Frikyrkopodden leds av Albin Larsson och produceras av tidningen Dagen.

Nov 21, 2022

I frikyrkan har det historiskt funnits en skepsis till kyrkohistorien och det som har med de historiska kyrkorna att göra. Men under de senaste 30 åren har något hänt, åtminstone i delar av frikyrkligheten. I dag finns det frikyrkoförsamlingar som samlas till tidebön, har gjort nattvarden mer central och låtit ikoner få plats i kyrkorummet. Dessutom är andlig vägledning, retreater och böcker av katolska författare som Wilfrid Stinissen och Henri Nouwen naturliga fördjupningskällor för många inom frikyrkan.

I den här tvådelade poddserien kommer vi titta närmare på den här utvecklingen och börjar med två av de personer som varit med och banat väg för kyrkofädernas intåg i frikyrkan, pingstpastorn Peter Halldorf och teologen Magnus Malm.