Preview Mode Links will not work in preview mode

En djupdykning i svensk frikyrkohistoria där varje avsnitt tar sig an en händelse eller ett skeende som gjorde avtryck i svensk frikyrklighet. Frikyrkopodden leds av Albin Larsson och produceras av tidningen Dagen.

Mar 26, 2021

I slutet på 1960-talet bryter en väckelse ut bland hippies i USA. Det blir början på Jesusfolket. Några år senare får den samfundsöverskridande rörelsen fäste i Sverige och det startas Jesushus, bönegrupper och konferenser.

Eva Cronsioe och Marie-Helene ”Majsan” Myrin berättar om sina upplevelser av rörelsen. Kyrkohistorikern Torbjörn Aronson ger de historiska ramarna.